0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2009

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Tytuł składki Wysokość składkiNumer rachunku bankowego
Ubezpieczenia społeczne

1-3/2009 - 570,33 zł

4-12/2009 - 567,84 zł

 

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne

1-2/2009 - 215,35 zł

4-12/2009 - 224,24 zł

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy 46,94 zł73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2009 r. jest to kwota 3.193 zł.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 1.915,80 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń - grudzień 2009
emerytalne19,52373,96
rentowe6114,95
chorobowe2,4546,94

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2008 r. wyniosło  - 3.322,09 zł (Mon. Pol. z 2009 r. nr 5, poz. 55).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres1.01.2009 r. - 28.02.2009 r.1.03.2009 r. - 31.12.2009 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.392,762.491,57
Stawka %99
Kwota (zł)215,35224,24
Stawka % do odliczenia od podatku7,757,75
Kwota (zł)185,44193,10

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2009 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Od stycznia 2009 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 46,94 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów