0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2013

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Tytuł składki Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem 
chorobowym
Bez dobrowolnego 
ubezpieczenia 
chorobowego
Numer rachunku bankowego
Ubezpieczenia społeczne

710,67 zł

656,09 zł

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne261,73 zł261,73 zł78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy 54,58 zł54,58 zł73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek: zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.227,80 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczeniaStawka %styczeń- grudzień 2013
emerytalne19,52434,87
rentowe8178,22
chorobowe2,4554,58

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło - 3.877,50 zł.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.908,13
Stawka %9
Kwota (zł)261,73
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)225,38

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2013 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Od stycznia 2013 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 54,58 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów