0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2015

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Tytuł składki Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem 
chorobowym
Bez dobrowolnego 
ubezpieczenia 
chorobowego
Numer rachunku bankowego
Ubezpieczenia społeczne

1-3/2015 - 757,76 zł

4-12/2015 - 754,67 zł

1-3/2015 - 699,56 zł

4-12/2015 - 696,47 zł

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne

279,41 zł

279,41 zł

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy 58,20 zł58,20 zł73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2015 r. jest to kwota 3.959 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.375,40 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

styczeń - grudzień 2015 r.

emerytalne

19,52

463,68 zł

rentowe

8,00

190,03 zł

chorobowe

2,45

58,20 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

styczeń - grudzień 2015 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.104,57

Stawka %

9,00

Kwota (zł)

279,41

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

240,60

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2015 r. stopa procentowaskładki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Od stycznia 2015 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 58,20 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów