0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2016

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Tytuł składki Wysokość Numer rachunku bankowego ZUS
Społeczne

Z chorobowym

772,96 zł 

 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Bez chorobowego

713,35 zł 

Zdrowotne288,95 zł78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
FP - Fundusz Pracy  59,61 zł 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2016 r. jest to kwota 4.055 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1292).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.433,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2016 r.

emerytalne

19,52

474,92 zł

rentowe

8,00

194,64 zł

chorobowe

2,45

59,61 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Styczeń - Grudzień 2016 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.210,60

Stawka %

9,00

Kwota (zł)

288,95

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

248,82

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2016 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Od stycznia 2016 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi 59,61 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów