0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a ryczałt - czy powoduje jego utratę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest spełnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych warunków przewidzianych w ustawie. Dopiero wtedy możliwy jest prawnie skuteczny wybór tej formy opodatkowania. W naszym dzisiejszym artykule omówione zostanie zagadnienie jakim jest sprzedaż akcesoriów samochodowych a ryczałt.

Skuteczny wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jak wskazaliśmy na początku, wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obwarowany jest określonymi warunkami.

Przykładowo wybór tej formy odbywa się na wniosek podatnika złożony w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w roku podatkowym przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W kontekście naszych rozważań warto wskazać na treść art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku, który podaje, że ryczałt nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych w całości lub w części działalności gospodarczej w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Powyższy przepis jako jedną z przesłanek negatywnych uniemożliwiających korzystanie z opodatkowania w tej formie wymienia działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, bez odnoszenia się do konkretnych symboli PKWiU. Zatem wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlega sprzedaż całej grupy wyrobów mieszczących się w kategorii towarów (wyrobów) określonych pod pojęciem „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”.

Co ciekawe, nie powoduje wykluczenia z ryczałtu handel pojazdami mechanicznymi.

Ustawa o zryczałtowanym podatku wprost określa, że nie jest możliwe zastosowanie tej formy opodatkowania do przychodów z tytułu handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

sprzedaż akcesoriów samochodowych a ryczałt - czym są akcesoria?

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie legalnej definicji pojęcia „część” czy też „akcesoria” do pojazdów mechanicznych, dlatego też w tym zakresie pozostaje odniesienie się do językowego znaczenia tych słów:

  • pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych;
  • akcesoria to dodatkowe, uzupełniające, mniej ważne części czegoś, dodatkowe składniki, wyposażenie potrzebne do wykorzystania czegoś;
  • część to element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, ułamek, cząstka, samodzielny przedmiot mogący (wraz z innymi) wejść w skład większej całości.

W konsekwencji pojęcie „część” oznacza przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości; część zapasowa, zamienna, element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty.

Natomiast słowo „akcesoria” oznacza dodatkowe składniki wyposażenia czegoś; rzeczy albo szczegóły czegoś niepodstawowe, choć ważne; dodatki do czegoś.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że należy każdorazowo poddać analizie, czy część lub akcesoria dotyczy pojazdów mechanicznych. Przykładowo rower nie mieści się w zakresie pojęcia „pojazd mechaniczny”, w związku z czym sprzedaż części czy akcesoriów do rowerów (np. lampka czy koszyk na zakupy) nie powoduje wykluczenia z ryczałtu. Analogicznie będzie w przypadku kosiarek trawnikowych (pismo z 2 stycznia 2018 roku, wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT3.4011.378.2017.1).

W zakresie wydawanych interpretacji indywidualnych możemy wskazać na pismo Dyrektora KIS z 8 maja 2018 roku (nr 0112-KDIL3-3.4011.99.2018.1.WS), gdzie organ podatkowy wskazał, że interfejsy diagnostyczne (służące do diagnostyki i naprawy samochodów i motocykli) nie są częścią pojazdu i nie stanowią dodatkowego wyposażenia.

W ocenie Dyrektora KIS taki interfejs diagnostyczny nie jest częścią do pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest to element pojazdu mechanicznego, który jest w nim niezbędny, nie jest to część zamienna czy zapasowa i nie jest to element, którym można zastąpić w pojeździe inny niezbędny – zepsuty albo zużyty – element.

Urządzenie to nie stanowi również rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu mechanicznego.

Zatem handel interfejsami diagnostycznymi nie spowoduje wyłączenia opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jako akcesoria do pojazdów samochodowych należy rozumieć takie przedmioty, które poprawiają funkcjonalność czy komfort jazdy. Z drugiej strony wydaje się, że takiego pojęcia nie można rozumieć zbyt szeroko.

Przykładowo odświeżacz powietrza do samochodu poprawia komfort jazdy. Problematyczne jest zatem to, czy zapachy samochodowe albo środki czyszczące do tapicerki mogą być kwalifikowane jako akcesoria.

Ustawa o zryczałtowanym podatku nie określa, co należy rozumieć przez pojęcie „akcesoria do pojazdów mechanicznych”. W tym zakresie trzeba stosować wykładnię językową, która jednak określa to pojęcie bardzo szeroko.

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a ryczałt - czy powoduje utratę?

W przypadku utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik ma określone obowiązki, które zostały określone w art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku.

Zgodnie z tym przepisem w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwróćmy zatem uwagę, że podatnik traci prawo do ryczałtu już od dnia dokonania czynności wykluczającej. Nie jest zatem możliwe kontynuowanie opodatkowania w tej formie do końca roku podatkowego.

Przykład 1.

Podatnik 20 stycznia 2023 roku złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej w postaci handlu samochodami osobowymi. 5 marca dokonał sprzedaży bagażnika dachowego do samochodu osobowego, który stanowi akcesoria. Jakie skutki podatkowe wywołuje sprzedaż akcesoriów do pojazdów samochodowych? 

To oznacza, że od 5 marca podatnik ma obowiązek opłacania podatku na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT do końca roku, ponieważ dokonał czynności wykluczającej zastosowanie ryczałtu.

Sprzedaż akcesoriów do pojazdów mechanicznych powoduje wykluczenie możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia dokonania sprzedaży. W takim przypadku przedsiębiorca opłaca podatek na zasadach ogólnych PIT.

Z uwagi na fakt, że pojęcie „akcesoriów samochodowych” nie zostało wyjaśnione w ustawie, może to stanowić podstawę do licznych sporów podatników z fiskusem. Warto mieć na uwadze konsekwencje utraty prawa do ryczałtu w trakcie roku podatkowego. W razie pojawiających się wątpliwości trzeba rozważyć opcje wystąpienia o wydanie indywidualnej interpretacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów