0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 roku w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wynajmuję mieszkania na rzecz osób prywatnych na zasadach ogólnych. Czy możliwe jest opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy od 2023 roku?

Mariusz, Kłodzko

Tak, wskutek nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca umożliwił opodatkowanie najmu w ramach działalności za pomocą ryczałtu. Przy czym ważne jest, aby w 2022 roku nie przekroczono limitu dla rozliczenia ryczałtem, który wynosi 2 mln euro (9 654 000 zł).

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy – podstawa prawna

Możliwość skorzystania od 2021 roku z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych stawkę ryczałtu 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł można zatem stosować z tytułu przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT:

Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...)

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

W związku z powyższym świadczenie usług najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą może być opodatkowane ryczałtem w stawce:

  • 8,5% do kwoty 100 000 zł;
  • 12,5% nadwyżką ponad kwotę 100 000 zł.

Przykład 1.

Zakładając, że oprócz najmu w działalności pan Mariusz dokonuje sprzedaży części samochodowych (a taka sprzedaż wyłączona jest z opodatkowania ryczałtem), nie jest możliwe zastosowanie ryczałtu dla najmu, a dla sprzedaży części samochodowych skali podatkowej lub podatku liniowego. Forma opodatkowania w przypadku działalności gospodarczej obejmuje całą działalność. W tym przypadku pan Mariusz nie mógłby zatem korzystać z ryczałtu. Natomiast gdyby nie prowadził działalności dotyczącej sprzedaży części, a np. usługi informatyczne – wówczas byłaby już taka możliwość.

Mimo iż sam najem może być już opodatkowany ryczałtem, należy mieć na względzie, czy inne działania w ramach działalności nie wykluczają go. Warunki do skorzystania z ryczałtu opisane zostały w artykule: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wszystko, co warto wiedzieć.

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy – jak dokonać zmiany?

Jeżeli przedsiębiorca chce opodatkować najem mieszkania ryczałtem w ramach prowadzonej działalności to powinien zaktualizować formularz CEIDG-1, należy zaktualizować CEIDG-1, wskazując opodatkowanie ryczałtem. Zmiany trzeba dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład 2.

Jeśli pan Mariusz osiągnąłby przychód 15 stycznia 2023 roku i chciał dokonać zmiany formy opodatkowania na ryczałt dla 2023 roku, to należałoby to zrobić do 20 lutego 2023 roku za pomocą CEIDG-1.

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy wskazuje się w pozycji 15. druku CEIDG-1, określając w oświadczeniu, że podatek dochodowy płacony będzie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów