0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu ciężarowego a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często dokonują sprzedaży posiadanych przez siebie składników majątku, począwszy od maszyn, a skończywszy na samochodach. Częstym problemem firm będących czynnymi podatnikami VAT jest określenie odpowiedniej stawki podatku dla sprzedaży danego środka trwałego. Jak sprawa VAT-u wygląda w przypadku sprzedaży samochodu ciężarowego? Problem ten zostanie omówiony poniżej.

Kiedy sprzedaż samochodu ciężarowego podlega zwolnieniu z VAT?

Jak wynika z regulacji prawnych zawartych w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, jeżeli samochód ciężarowy:

  • był używany przez podatnika przez okres minimum 6 miesięcy, oraz
  • przy jego nabyciu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

- wówczas dokonując sprzedaży podatnik może zastosować zwolnienie z VAT. W takiej sytuacji na fakturze sprzedaży w polu dotyczącym stawki należy wprowadzić skrót “zw.”, który świadczy o skorzystaniu ze zwolnienia.

Warto podkreślić, że prawo do zwolnienia w tym zakresie przysługuje podatnikowi w momencie spełnienia przez niego równocześnie obu powyższych warunków.

Kiedy sprzedaż samochodu ciężarowego podlega opodatkowaniu VAT?

Analogicznie do informacji zawartych w punkcie pierwszym, w sytuacji, gdy czynnemu podatnikowi VAT chcącemu sprzedać samochód ciężarowy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od jego nabycia lub samochód był użytkowany przez okres krótszy niż 6 miesięcy, wówczas jego sprzedaż należy opodatkować podstawową stawką VAT - 23%.

Sprzedaż samochodu ciężarowego w praktyce

Przykład.1.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nabył samochód ciężarowy na podstawie faktury (dokonał odliczenia VAT-u). Po roku użytkowania postanowił go sprzedać. Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować?

Przez wzgląd na fakt, że przy nabyciu samochodu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, transakcję sprzedaży powinien opodatkować stawką podstawową - 23% VAT. Fakt, że samochód użytkowany był przez okres ponad 6 miesięcy nie ma tutaj znaczenia.

Przykład.2.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił samochód na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Po 5 miesiącach użytkowania postanowił go sprzedać. Jaka stawka podatku będzie odpowiednia?

Ponieważ okres użytkowania jest krótszy niż 6 miesięcy, a co za tym idzie samochód nie spełnia definicji towaru używanego, sprzedaż należy opodatkować stawką 23% VAT. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że nabywcy przy jego zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Przykład.3.

Przedsiębiorca w chwili dokonywania zakupu samochodu ciężarowego nie był czynnym podatnikiem VAT. Zakup został udokumentowany fakturą. Obecnie, chcąc sprzedać samochód po 3 latach użytkowania, przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawką VAT należy opodatkować tego typu transakcję?

Mimo zakupu samochodu ciężarowego na podstawie faktury, przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, czyli jeden z warunków do zastosowania zwolnienia został spełniony. Sprzedaż ma miejsce po 3 latach użytkowania, a więc samochód spełnia definicję towaru używanego. Reasumując, sprzedaż korzysta ze zwolnienia, gdyż oba warunki do jej zastosowania zostały spełnione.

Przykład.4.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT postanowił wprowadzić do ewidencji środków trwałych swojej działalności samochód ciężarowy, który dotychczas wykorzystywał prywatnie. Pojazd został zakupiony 2 lata temu na podstawie faktury. Po upływie 3 lat od wniesienia na środki trwałe postanowił go sprzedać. Jak należy opodatkować tę transakcję?

Przy nabyciu samochodu ciężarowego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, czyli jeden z dwóch warunków dających prawo do skorzystania ze zwolnienia, został spełniony. Samochód spełnia również definicję towaru używanego, gdyż okres używania przez podatnika wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Podsumowując, oba warunki dla zastosowania zwolnienia zostały spełnione. A więc podatnik na fakturze stosuje stawkę “zw.”.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów