0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stały limit składki na ubezpieczenie chorobowe już od stycznia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza spore udogodnienie, bowiem począwszy od stycznia 2014 roku limit składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie zmieniał się co kwartał. Co najważniejsze, limit ten ma obowiązywać przez cały rok.

Podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie mogła przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za dany rok. Aktualnie limit ten także wynosi 250%, ale odnosi się do przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Wprowadzone modyfikacje będą dużym ułatwienie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy nie będą musieli co kwartał oczekiwać i sprawdzać maksymalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Co ważne, płatnik składek (co do zasady przedsiębiorca) zatrudniający w swojej firmie osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) musi pilnować granicy limitu składki na ubezpieczenie chorobowe nie tylko opłacanej za siebie, ale i za pracowników. Zmiana przyniesie więc korzyść również niektórym pracodawcom.

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ich składki z tego tytułu są składkami obowiązkowymi i o ich wysokości decyduje wielkość osiąganego przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów