0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie 500+ a PIT 2021 – wszystko, co musisz wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego najistotniejszych potrzeb życiowych. Przysługuje wyłącznie rodzicom wychowującym dziecko niepełnoletnie. Rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko uprawnieni są do skorzystania ze świadczenia 500+ bez względu na wysokość dochodu. Czy świadczenie 500+ stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT i czy należy ująć je w zeznaniu rocznym?

Świadczenie 500+ a PIT 2021

Przychód, jaki rodzina uzyskuje, pobierając świadczenie 500+, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem PIT, zatem nie ma obowiązku ujmowania go w zeznaniu rocznym (PIT-37 bądź PIT-36) za 2020 rok. Ponadto przychód ze świadczenia 500+:

  • nie spowoduje przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej;
  • nie ma wpływu na wartość kwoty wolnej od podatku;
  • nie pozbawia rodziców prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem.

Zwrot z ulgi na dzieci

Ulga prorodzinna to jedna z najpopularniejszych metod wsparcia obywateli przez państwo. Kwota odliczenia ulgi przysługuje na każde dziecko po spełnieniu ustawowych wymogów. Ubieganie się o zwrot ulgi prorodzinnej nie jest obowiązkiem podatnika, lecz jego przywilejem.

Ulga przysługuje:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat;
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które uczy się lub studiuje – jeżeli w poprzednim roku nie uzyskało dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) wyższych niż 3089 zł.

W zeznaniu za 2020 rok składanym na deklaracjach PIT-37 lub PIT-36 możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci. Ma to pomóc rodzinom, które nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym z powodu niskich zarobków bądź posiadania dużej liczby dzieci.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów