0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy odszkodowanie podlega VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na stłuczkę samochodu osobowego otrzymałem od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowanie. Czy odszkodowanie podlega VAT i czy stanowi przychód podatkowy? Jak zaksięgować otrzymanie odszkodowania w systemie wfirma.pl?

Roman, Tczew

 

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie niewątpliwie stanowi po stronie otrzymującego przysporzenie majątkowe, nawet jeśli wypłacone jest w formie bezgotówkowej.

Odszkodowanie – czy stanowi przychód?

Przepisy przewidują zwolnienia z opodatkowania wartości otrzymanych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, za wyjątkiem odszkodowań dotyczących składników majątku – samochodów osobowych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z powyższym należy przyjąć, że wartość otrzymanego odszkodowania będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym – jest ona jednak zależna od tego, czy podatnik podlegał ubezpieczeniu AC i OC w stosunku do pojazdu firmowego, który uległ kolizji.

W przypadku gdy pojazd posiada ubezpieczenie AC i OC, wartość otrzymanego odszkodowania w całości będzie stanowiła przychód podatkowy. Tym samym podatnik ma możliwość ujęcia w kosztach wydatków związanych z naprawą pojazdu na podstawie faktury zakupu oraz skorzystać z odliczenia VAT (jeśli pojazd służy działalności opodatkowanej).

Podatnicy, którzy prowadzą KPiR, przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania ujmują w kolumnie 8 KPiR – pozostałe przychody, natomiast podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód z tytułu odszkodowania opodatkowują stawką ryczałtu 8,5%.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pojazd firmowy posiada jedynie ubezpieczenie obowiązkowe OC – wówczas przychodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy wartością otrzymanego odszkodowania a kosztami jego naprawy.

Czy odszkodowanie podlega VAT?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają głównie czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: świadczenie usług czy dostawa towarów. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

  • eksport towarów;

  • import towarów na terytorium kraju;

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak można zauważyć, wśród wymienionych czynności nie wskazano wartości przyznanego odszkodowania, nawet jeśli podatnik, któremu zostało ono przyznane, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną. Otrzymane odszkodowanie nie podlega zatem pod VAT.

Księgowanie otrzymanego odszkodowania w systemie wfirma.pl

Podatnicy korzystający z systemu wfirma.pl mogą w łatwy i szybki sposób zaksięgować przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania. Księgowania dokonać należy na podstawie otrzymanej decyzji od ubezpieczyciela poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), gdzie należy uzupełnić dane: DATĘ WYSTAWIENIA, NAZWĘ PRZYCHODU oraz kwotę odszkodowania. Tak ujęty przychód zostanie wykazany w KPiR w kolumnie 8 – pozostałe przychody.

Czy odszkodowanie podlega VAT - rozliczenie wfirma.pl

Szczegółowe informacje na temat księgowania naprawy powypadkowej w systemie wyjaśnia artykuł: Powypadkowa naprawa samochodu osobowego – rozliczenie kosztów i otrzymanego odszkodowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów