0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej a obniżona stawka podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem zlecenie od wspólnoty mieszkaniowej na wymianę oświetlenia w klatkach schodowych. Żądają ode mnie faktury z 8% stawką podatku VAT. Czy jest to jednak poprawne, gdyż oprawy kupuję ze stawką 23% VAT.

Marcin, Katowice


Usługi konserwacji w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym podlegają obniżonej stawce VAT 8%, na co wskazuje art. 41 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z ust. 12a ww. przepisu, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Co ważne, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12b, nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Nie ma zatem znaczenia z jaką stawką VAT oprawy zostały zakupione. W przypadku spełnienia powyższych warunków powinien Pan na usługi wykonane dla wspólnoty mieszkaniowej wystawić fakturę ze stawką 8%.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów