0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarczą rozpocząłem 01.06.2016. Przed tą datą dokonałem zakupu towarów z nią związanych. W jaki sposób ująć zakup towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności w KPiR? Pod datą rozpoczęcia ?

Karol, Bydgoszcz

 

Towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać wprowadzone bezpośrednio do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim wypadku na dzień rozpoczęcia działalności należy sporządzić spis z natury, obejmujący wszystkie zakupione wcześniej towary handlowe i materiały.

Do wyceny należy zastosować:

  • ceny zakupu (pomniejszone o podatek VAT jeżeli przysługuje prawo do jego odliczenia),
  • wartość rynkową z dnia sporządzenia spisu, w przypadku gdy jest ona niższa od ceny zakupu.

Remanent początkowy w takim wypadku będzie stanowił pierwszy zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jego wartość nie będzie mieć jednak wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, tylko na rozliczenie roczne (różnica wynikająca z remanentu początkowego i końcowego będzie zwiększać lub pomniejszać wysokość dochodu do opodatkowania).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów