0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy jest możliwe odliczenie VAT od samochodów poniżej 3,5 tony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zeszłym roku zakupiłem samochód, który obecnie spełnia wskazane w ustawie o VAT parametry: liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Czy w takim razie mogę odliczać VAT od paliwa?

Paweł, Wrocław

 

Aby przysługiwało pełne odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodu poniżej 3,5 tony należy, oprócz fizycznego spełnienia warunków określonych ustawie o VAT, posiadać dodatkowo odpowiednie dokumenty.

Parametry, takie jak dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) określona musi być w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i nie chodzi tu o badanie w stacji kontroli pojazdów, a o homologację (tzw. N1). Dodatkowo należy mieć na uwadze, że przepisy o ruchu drogowym zostały zmienione w 2012 roku (weszły w życie w 2013 roku) co oznacza, że homologacja o której mowa powinna być zgodna bieżącymi przepisami.

Pojazdy, które w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności i/lub  liczby miejsc, uznaje się za samochody osobowe i zgodnie z przepisami obowiązującymi do lutego 2014 roku nie jest możliwe odliczanie VAT od zakupu paliwa do nich.

Należy jednak pamiętać, że kwestie odliczenia VAT zostaną w trakcie 2014 roku ponownie znowelizowane za sprawą wydanej przez Radę Europy zgody na derogację.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów