0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola inspekcji pracy w czasie epidemii – czego należy się spodziewać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce przyczynił się do wdrożenia w naszym kraju licznych nowych przepisów oraz rozporządzeń. Wprowadzone zasady dotyczą różnych grup społecznych i mają na celu przede wszystkim ograniczenie zagrożenia epidemicznego w kraju oraz ułatwienie funkcjonowania polskich przedsiębiorców i pracowników. W celu zweryfikowania, czy nowe przepisy znalazły swoje odzwierciedlenie w życiu, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała się na wzmożoną pracę. Jak może przebiegać kontrola inspekcji pracy w czasie epidemii? Sprawdź!

Kto znalazł się na celowniku PIP?

Zgodnie z zaleceniami PIP, jakie trafiły do poszczególnych jednostek inspekcji pracy, w pierwszej kolejności kontrolowane powinny być przede wszystkim przedsiębiorstwa, na których temat zostały pozyskane informacje o istnieniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Do zagrożeń tych należy zaliczyć zagrożenia związane z badaniem śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, katastrof czy wynikające z rozpoznania skarg.

Wedle założeń PIP odwołane powinny zostać kontrole w lokalizacjach o wysokim ryzyku, do których zaliczamy miejsca, w których w okresie ostatnich 14 dni stwierdzono zachorowania lub podejrzenie zachorowania na COVID-19. Ta sytuacja dotyczy również przypadków, gdy w danej jednostce aktualnie jakakolwiek osoba znajduje się w trakcie 14-dniowej kwarantanny.

Kontrola inspekcji pracy – jak ma wyglądać?

Wedle nowych zaleceń jeden kontroler inspekcji pracy powinien przeprowadzać kontrolę w maksymalnie jednej firmie danego dnia, a prowadząc weryfikację, zobowiązany jest on przestrzegać następujących zasad:

  • po pierwsze uzyskać informacje na temat obowiązującego w kontrolowanej firmie reżimu sanitarnego;
  • stosować odpowiednie środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
  • stosować się do ogłoszonych w danej firmie procedur związanych z ochroną przed potencjalnym zakażeniem się wirusem;
  • wylegitymować się przed pracodawcą lub osobą upoważnioną (bez fizycznego przekazywania dokumentu wskazanym osobom), dodatkowo przekazać upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych i zabezpieczyć egzemplarz z potwierdzeniem otrzymania upoważnienia;
  • przestrzegać powszechnych zasad zachowania dystansu społecznego;
  • ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów;
  • ustalić z pracodawcą możliwość udostępnienia wydzielonego pomieszczenia, w którym będą prowadzone czynności kontrolne.

Dodatkowo inspektor powinien dążyć do ograniczenia spotkań wymagających bezpośredniej obecności większej liczby pracowników oraz w miarę możliwości ograniczenia kontaktów z osobami, z którymi inspektor spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przekazanie protokołu kontroli powinno przybrać formę zdalną. Może on zostać przekazany za pośrednictwem platformy e-PUAP lub operatora pocztowego.

Sytuacja związana z ciągle rozpowszechniającym się wirusem SARS-CoV-2 zmusiła PIP do weryfikacji zasad związanych z przeprowadzaniem kontroli. Określony został również profil firm, w których w pierwszej kolejności powinno dojść do kontroli inspekcji pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów