0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Na jakich zasadach będzie obowiązywała praca zdalna od 4 września?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zamieszania w zakładach pracy. Część firm zaraz po wprowadzeniu obostrzeń postawiła na pracę zdalną. Przepisy dotyczące wykonywania pracy z domu zawarte w specustawach wygasają 4 września. Czy zostaną przedłużone? A może praca zdalna będzie uregulowana w Kodeksie pracy? 

Obecne regulacje dotyczące pracy zdalnej

Pracodawcy, którzy postawili na pracę zdalną, mogli znaleźć regulacje dotyczące jej wykonywania w tarczach antykryzysowych. Przepisy te dały im możliwość zarządzania firmą bez narażania pracowników na zarażenie się koronawirusem. 

Ustawy COVID-owe wprowadziły w życie m.in.:

  • możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej bez konieczności posiadania zgody zatrudnionego, pod warunkiem że pracownik ma możliwość wykonywania swoich obowiązków poza miejscem pracy (pozwalają na to charakter pracy oraz warunki lokalowe i techniczne);
  • pracownik, który używa materiałów i narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę, musi dopilnować, aby korzystanie z nich nie naruszało informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, które mogą narazić pracodawcę na szkodę;
  • obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych zadań na polecenie pracodawcy.

W związku z coraz większą liczbą zachorowań w ostatnim okresie można spodziewać się, że wiele zakładów pracy będzie chciało kontynuować pracę spoza lokali firmowych. Jednak potrzebne są dalsze regulacje w tym zakresie. 

Praca zdalna powinna zostać uregulowana na stałe?

W ustawie o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która została już podpisana przez prezydenta, znajdujemy przepis odnoszący się do wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z nim wykonywanie obowiązków określonych w umowie poza stałym miejscem pracy dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, a także okresu 3 miesięcy po ich odwołaniu. Art.4, w którym znajdujemy powyższe regulacje, wejdzie w życie 5 września.

Obecnie praca zdalna uregulowana jest wyłącznie w tarczach antykryzysowych. Od 5 września przedłużone zostaną przepisy dotyczące jej wykonywania. Nie można jednak wykluczyć tego, że niebawem pojawią się również projekty zmian w Kodeksie pracy dotyczące takiego systemu pracy.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów