0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa kupna a obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem samochód na umowę kupna od osoby fizycznej. Jednak jeszcze przed jego przerejestrowaniem samochód został sprzedany. Czy w takiej sytuacji muszę zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Jacek, Lublin

 

Jeśli umowa sprzedaży została zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to powstaje obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży powstaje w chwili jej podpisania.

W związku z powyższym istotne znaczenie ma sam fakt zawarcia umowy kupna z osobą prywatną, a nie przerejestrowanie samochodu. Bowiem taka transakcja nie podlega VAT, natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Dokonując transakcji kupna-sprzedaży którego podstawą jest umowa kupna, należy mieć na względzie, że obowiązek opłacenia podatku ciąży wyłącznie na nabywcy. Podstawą opodatkowania jest zaś wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Podatnik musi wiedzieć, że tylko w sytuacji, gdy wartość przedmiotu transakcji nie przekracza 1 000 zł, jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów