0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty uboczne zakupu towarów przy sprzedaży w systemie dropshipping

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep internetowy w modelu dropshipping - towar wysyłany jest bezpośrednio z hurtowni na adres klienta. Czy faktury za przesyłki kurierskie powinny być księgowane w Księdze Przychodów i Rozchodów jako koszty uboczne zakupu (w kolumnie 11)?

Martyna, Lubin

 

Sposób rozliczenia sprzedaży w systemie dropshipping dla celów podatku dochodowego uzależniony jest od tego, czy sprzedaż towarów odbywa się we własnym imieniu i na własny rachunek, czy też polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa handlowego. W związku z tym:

  • jeżeli przyjęła Pani model pośrednictwa, wówczas Pani przychodem jest tylko różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy towarów. Nie otrzymuje Pani faktur zakupowych na towar (stąd nie występuje wydatek związany z zakupem towaru - w tym koszty transportu);

  • jeżeli sprzedaż dokonywana jest we własnym imieniu i na własny rachunek, wtedy przychodem jest cała kwota zapłaty od klienta, a kosztem jest faktura za zakup towaru księgowana. Przy tym modelu rozliczania sprzedaży w systemie dropshipping koszty transportu (kuriera) należy ująć w kolumnie 13 KPiR (Pozostałe wydatki).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów