Poradnik Przedsiębiorcy

Grupowe ubezpieczenie na życie a przychód pracownika

Co kwartał opłacam z własnych środków grupowe ubezpieczenie na życie zatrudnionym pracownikom. Czy w takim przypadku składki powinnam wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS oraz opodatkować?

Aneta, Sobótka


Jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie jest pracownik, wówczas opłacona składka na to ubezpieczenie staje się przychodem pracownika w miesiącu jej uiszczenia. Taki przychód należy opodatkować, a kwotę składki ubezpieczenia na życie wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.