Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak rozliczyć dochody z najmu?

W ustawie o PIT wśród źródeł przychodów wyróżnione zostały najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. W związku z tym podatnik, decydujący się na wynajmowanie części lub całości należącego do niego lokalu powinien pamiętać, że przychód taki powinien zostać wykazany i rozliczony pod kątem podatku dochodowego.

Dochody z najmu - jaki podatek?

Przygodę z wynajem należy zacząć od decyzji, jaką formę opodatkowania wybrać. Decydując się na skalę podatkową - podatek 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu - nie trzeba zgłaszać swojego wyboru do urzędu skarbowego. Jeśli natomiast podatnik woli rozliczać się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jego obowiązkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest, aby w takim przypadku pamiętać o terminach - wybór ryczałtu powinien zostać zgłoszony do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z najmu, lub też do 20 lutego nowego roku podatkowego.

Dokumentowanie najmu

Przychody z najmu nie muszą być dokumentowane specjalnymi ewidencjami. Ważne jest natomiast, aby podatnik posiadał dowody - np. w postaci umów czy też faktury, gdy lokal wynajmowany jest w ramach działalności gospodarczej. Dodatkowo istotne jest też posiadanie dowodów, dokumentujących koszty - gaz, prąd itp.

Podstawa opodatkowania

Rozliczając się z fiskusem z tytułu przychodów z najmu podatnik, który wybrał skalę podatkową, bierze pod uwagę dochód. Tak więc bezpośredni przychód, otrzymany od najemcy należy pomniejszyć o koszty. Przykładem takich kosztów mogą być np. wydatki poniesione na bieżącą naprawę i eksploatację mieszkania.

Jeśli natomiast podatek rozliczany jest na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik bierze pod uwagę wyłącznie dochód. Koszty uzyskania przychodu nie są tu istotne.

Ważne jest natomiast, że koszty na media - prąd, gaz, wodę - nie stanowią przychodu podatnika. Nie jest w tym momencie istotne, czy tego typu wydatki pokrywane są bezpośrednio przez najemcę, czy też opłacane przez właściciela, który następnie rozlicza się z wynajmującym.

Jak się rozliczyć dochody z najmu?

Podczas roku podatkowego podatnik powinien pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek odprowadzenia takiej należności powstanie po raz pierwszy w miesiącu, w którym dochód liczony narastająco od początku roku przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku. W związku z tym dla podatników rozliczających się na zasadach skali podatkowej - 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu - pierwszą zaliczkę będzie należało odprowadzić, gdy dochód zaokrąglony do pełnych złotych przekroczy kwotę 3092 zł. Jeśli natomiast chodzi o ryczałt, to stawką podatku odpowiednią dla podatku jest 8,5%. Obowiązek zapłaty podatku - a co za tym idzie, odprowadzenia zaliczki - powstanie w momencie, gdy dochód przekroczy 6 zł.

Odprowadzanie zaliczek na podatek z tytułu najmu nie różni się od zaliczek z innych przychodów - należność należy płacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dochody z najmu podatnik jest zobowiązany wykazać w deklaracji rocznej. Jeśli były one opodatkowane na zasadach skali, należy skorzystać z deklaracji PIT-36, na której można jednocześnie wykazać dochód z pracy, działalności gospodarczej itp. Termin składania takiej deklaracji mija 30 kwietnia.

Natomiast przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu należy rozliczyć na deklaracji PIT-28. Termin złożenia tego dokumentu mija 31 stycznia.