Poradnik Przedsiębiorcy

Jeden paragon a dwie faktury

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zobowiązani są do rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Nie mają oni, co do zasady, obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób, są zobowiązani taką fakturę wystawić. W tej sytuacji po zafakturowaniu wcześniej zafiskalizowanej sprzedaży (nabitej na kasę fiskalną), sprzedawca zobowiązany jest dopiąć paragon dokumentujący tę sprzedaż do faktury pozostającej w jego dokumentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom w § 7. ust. 1. w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przepis ust. 1 nie dotyczy jednak sprzedaży dokumentowanej fakturą generowaną za pomocą kasy rejestrującej (np. w przypadku zakupu paliwa na niektórych stacjach benzynowych, faktura drukowana jest jak paragon, bezpośrednio z kasy fiskalnej), gdyż wtedy wartość sprzedaży i kwota podatku są już odpowiednio zarejestrowane w raporcie fiskalnym kasy.

Problem pojawia się w momencie, gdy klient życzy sobie wystawiania dwóch faktur do jednego paragonu już po jego wystawieniu. Czy przedsiębiorca może spełnić takie żądanie?

Zgodnie z przepisami, do jednego paragonu fiskalnego powinna być wystawiona tylko jedna faktura, a w momencie kiedy klient życzy sobie wystawienia kilku faktur, musi to zasygnalizować przed dokonaniem fiskalizacji sprzedaży, wtedy sprzedawca wystawi odpowiednią ilość paragonów, dzieląc dokonany przez klienta zakup na poszczególne części i wystawiając do nich odpowiadające im faktury.

Znane są jednak przypadki, na podstawie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, kiedy dopuszcza się możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury do jednego paragonu. Są to sytuacje, kiedy faktury te mają być wystawione na tego samego nabywcę, w całości dokumentujące zafiskalizowaną sprzedaż (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2011 (IPPP2/443-677/11-6/MM) oraz jeśli dany towar bądź usługa pojawia się tylko na jednej fakturze, nie może być to sytuacja kiedy zakupiony jeden przedmiot figuruje na obu fakturach (Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2010 r. (ITPP1/443-1067/09/BK).   

Tak więc istnieje możliwość wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu, pod warunkiem, że zapisy co do kwot i podatku należnego są zgodne z zafiskalizowaną transakcją. Należy jednak w celach dowodowych na każdej z faktur zaznaczyć numer paragonu, którego dotyczy, gdyż nie ma możliwości przypięcia jednego paragonu do każdej z nich.