0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jedno konto w urzędzie skarbowym – czym jest konto podatnika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy zobowiązani są do regulowania zobowiązań podatkowych na swój indywidualny rachunek podatkowy. Jedno konto w urzędzie skarbowym zostało wprowadzone w sposób analogiczny do działania indywidualnego rachunku płatności składek ZUS. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy wszystkie podatki należy wpłacać na mikrorachunek!

Jedno konto w urzędzie skarbowym – mikrorachunek podatkowy

Jedno konto w urzędzie skarbowym – inaczej mikrorachunek podatkowy – jest numerem rachunku bankowego, który został wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku. Na jedno konto w urzędzie skarbowym należy wpłacać:

 • zobowiązania podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT;

 • odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych;

 • koszty upomnienia.

Natomiast podatki inne niż PIT, CIT i VAT trzeba regulować na zasadach dotychczasowych, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Art. 61b § 1 Ordynacji Podatkowej:
„Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy)”.
Wprowadzenie mikrorachunku ma na celu uproszczenie zapłaty podatków do urzędu skarbowego, tak aby podatnik nie musiał szukać obowiązkowych numerów rachunków urzędów skarbowych, oraz ograniczenie liczby przelewów na niewłaściwe konto bankowe.
Po zmianie miejsca zamieszkania podatnika modyfikacji może ulec właściwość urzędu skarbowego. Zmiana ta nie ma wpływu na numer rachunku bankowego, który służy do wpłaty zobowiązań z tytułu PIT, VAT i CIT. Numer ten przypisany jest do podatnika, a nie do urzędu skarbowego.
Zwrot nadpłaty podatku wykazany w deklaracji rocznej za poprzedni rok podatkowy wypłacany jest na rachunek bankowy podatnika zgłoszony na formularzu CEIDG-1

Z czego składa się jedno konto w urzędzie skarbowym?

Mikrorachunek podatkowy służący do zapłaty podatków PIT, CIT i VAT powstał na podstawie funkcjonującego już indywidualnego rachunku ZUS.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy może zostać wytworzony poprzez generator mikrorachunku na stronie Ministerstwa Finansów.

Aby wygenerować jedno konto w urzędzie skarbowym, należy podać:

 • numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź niezarejestrowanego podatnika VAT;

 • numer NIP – w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowanego podatnika VAT, płatnika podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Jeżeli podatnik czeka na decyzję dotyczącą przyznania numeru PESEL lub NIP, należności podatkowe PIT, CIT i VAT trzeba wówczas wpłacać na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. Konto urzędu znajduje się w wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Do pobrania:

Rachunki bankowe urzędów skarbowych obowiązujące od 1.pdf

Zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów jedno konto w urzędzie skarbowym powinno składać się z 26 znaków: LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną;

 • wartość 1010 0071 jest stałą dla mikrorachunku podatkowego, wskazującą numer rozliczeniowy w NBP;

 • wartość 222 wskazuje numer uzupełniający w NBP i również jest stałą wartością mikrorachunku podatkowego;

 • Y = 1 przy generowaniu mikrorachunku numerem PESEL;

 • Y = 2, gdy podatnik wygeneruje mikrorachunek numerem NIP;

 • po znaku Y znajduje się PESEL lub NIP;

 • kolejne pozycje uzupełnione będą „0”, tak aby mikrorachunek składał się z 26 znaków.

Zapłata podatków innych niż PIT, CIT i VAT – jaki numer konta?

Jeżeli podatnik zatrudnia pracowników, to zaliczki na podatek dochodowy płacone przez pracodawcę za pracownika powinien opłacić zbiorczą kwotą tak jak dotychczas. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów pracodawca – jako płatnik – uiszcza zaliczki na podatek dochodowy za pracownika na swój mikrorachunek (przedsiębiorcy).

Natomiast pozostałe podatki, np.:

 • akcyzę;
 • cło;
 • PCC;
 • mandaty karne

– należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Jedno konto w urzędzie skarbowym – symbol formularza

Dokonując zapłaty za należności podatkowe, podatnicy zobowiązani są do zastosowania odpowiedniego formularza lub tytułu płatności. W momencie dokonywania zapłaty za:

 • zaliczki na podatek dochodowy – należy zastosować symbol formularza: 

  • PPL przy opodatkowaniu podatkiem liniowym;

  • PIT przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa);

 • podatek od towarów i usług – należy wybrać odpowiedni: 

  • V7M w przypadku rozliczenia miesięcznego,

  • V7K w przypadku rozliczenia podatku kwartalnie.

Jedno konto w urzędzie skarbowym – ujęcie w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą w prosty i szybki sposób dokonać zapłaty podatku PIT oraz VAT przy zastosowaniu mikrorachunku podatkowego. W celu dokonania płatności mikrorachunek jednoosobowej działalności gospodarczej należy w pierwszej kolejności uzupełnić poprzez zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE, a w polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE – MIKRORACHUNEK. Po sprawdzeniu jego poprawności trzeba potwierdzić, wybierając opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ.

Jedno konto w urzędzie skarbowym

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów