0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty reklamy poniesione przed rozpoczęciem działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą już na długo przed jej uruchomieniem mają zaplanowany plan działania, w tym również reklamę. W praktyce, zaraz przed formalnym rozruchem firmy, przedsiębiorcy decydują się na reklamę w sieci, czy też na lokalnym rynku. Jak wiadomo, tego typu działania niejednokrotnie wiążą się ze sporymi kosztami. W związku z tym powstaje pytanie: czy mimo iż wydatek na reklamę został poniesiony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, może stanowić koszt podatkowy? Czy można odliczyć od niego VAT? Wyjaśniamy poniżej.

Koszty reklamy jako koszty podatkowe

W kwestii tego, czy dany wydatek można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów podatnik powinien odnieść się do art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, kosztem podatkowym może być taki wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Analizując treść art. 23 w kosztach uzyskania przychodów nie znajdziemy ograniczeń w zakresie ujęcia kosztów reklamy.

Koszty reklamy w KPiR

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do wykazania kosztów reklamy w kol. 13 - pozostałe wydatki. W przypadku czynnych podatników VAT ewidencji co do zasady podlega jedynie kwota netto wykazana na fakturze zakupu. Natomiast podmioty zwolnione z VAT w kosztach wykazują kwotę brutto wynikającą z dokumentu.

Odliczenie VAT od kosztów reklamy

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług dotyczy jedynie czynnych podatników VAT, którzy dokonali stosownej rejestracji na druku VAT-R. Co do zasady odliczenia podatku VAT można dokonać w pierwszej składanej deklaracji, przy czym należy dostosować się do regulacji ustawy o VAT w tej kwestii.

Uwaga!

Odliczenie VAT jest możliwe wyłącznie, jeżeli zakup służy czynnościom opodatkowanym (sprzedaży opodatkowanej VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w okresie rozliczeniowym, w  którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług, powstał obowiązek podatkowy (po stronie sprzedawcy), jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Co do zasady, gdy podatnik nie dokona odliczenia w pierwszym odpowiednim okresie, może dokonać go w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów