0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności gospodarczej - formalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Przeczytaj, przygotowania jakich dokumentów wymaga likwidacja działalności.

Likwidacja działalności - druk CEIDG-1

Druk CEIDG-1 to najważniejszy formularz, który należy wypełnić i złożyć do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. To ten sam dokument, który trzeba było wypełnić przed założeniem firmy. Złożenie CEIDG-1 skutkuje:

  • skreśleniem przedsiębiorstwa z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  • przesłaniem informacji o rozwiązaniu działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jednak, aby wyrejestrować przedsiębiorcę i zatrudnionych przez niego pracowników, należy złożyć formularz ZUS-ZWUA. Jako przyczynę przedłożenia takiego pisma trzeba podać kod 100, który informuje o ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Na złożenie druku ZUS-ZWUA ma się 7 dni od momentu ustania tytułu do ubezpieczenia - w przypadku działalności gospodarczej jest to pierwszy dzień po dniu, w którym rozwiązano firmę,

  • poinformowaniem urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Likwidacja działalności - formularz VAT-Z

Formularz VAT-Z należy wypełnić w przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem. Druk ten informuje o rozwiązaniu działalności gospodarczej - a co za tym idzie - zaprzestaniu czynności, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pozostałe obowiązki

Do pozostałych obowiązków byłego przedsiębiorcy będzie należało:

  1. sporządzenie wykazu składników majątku,

  2. przeprowadzenie remanentu dla celów VAT,

  3. zamknięcie ksiąg podatkowych,

  4. sporządzenie na dzień likwidacji spisu z natury towarów handlowych - należy pamiętać o zgłoszeniu tego działania naczelnikowi urzędu skarbowego.

Uwaga!

Dokumentację księgową należy przechowywać przez 5 lat od momentu rozwiązania działalnościgospodarczej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów