Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2021

Podstawa prawna zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia o pracę

Podstawą prawną na podstawie której ustalana minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.).

Minimalne wynagrodzenie na 2021 rok

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wyniesie 18,30 zł brutto za godzinę. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,24 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Płaca minimalna wzrośnie aż o 200 zł w stosunku do roku 2020 r. 

Okres 2021 rok
Kwota brutto (zł) 2800  zł

Płaca minimalna w 2021 roku ustalona na poziomie 2800 zł oznacza, że wysokość wynagrodzenia pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe. Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia podlega szczególnej ochronie.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.