0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus – stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus w 2024 roku mają osoby, które korzystały z ulgi Mały ZUS Plus w latach 2019–2021. Takie stanowisko przedstawił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Różni się ono od tego, jakie informacje otrzymują przedsiębiorcy z ZUS-u.

Co stanowią przepisy?

Zgodnie z art. 18 ust. 11 pkt 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do Małego ZUS-u Plus nie mogą zgłosić się osoby, które ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach Małego ZUS-u Plus przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stanowisko ZUS

Obecnie Centrum Kontaktu Klientów ZUS przekazuje informację, że z Małego ZUS-u Plus mogą skorzystać osoby dopiero po 3 latach przerwy od skorzystania z tej preferencji. Czyli osoby, które korzystały z preferencji Mały ZUS Plus w latach 2019–2021, mogą ponownie z niej skorzystać od stycznia 2025 roku.

Możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus według Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Według Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców interpretacja przepisów przez ZUS jest błędna. Według niego, jeżeli przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS-u Plus od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku, to wykorzystał 36 miesięcy tej ulgi, a ostatni, 60. miesiąc kalendarzowy przypada w grudniu 2023 roku. Natomiast w styczniu 2024 roku rozpoczyna się 61. miesiąc kalendarzowy liczony od stycznia 2019 roku. Od stycznia 2024 roku przedsiębiorca spełniający pozostałe warunki może więc skorzystać z Małego ZUS-u Plus.

Zgodnie ze stanowiskiem Adama Abramowicza, jeżeli w opisanych powyżej przypadkach ZUS będzie kwestionował prawidłowość zgłoszenia do Małego ZUS-u Plus, należy niezwłocznie zgłosić się do Rzecznika z wnioskiem o podjęcie interwencji. W takich sytuacjach może on występować również przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, o ile bierze udział w postępowaniu administracyjnym i dysponuje zgodą przedsiębiorcy.

Możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus dla wielu przedsiębiorców to duża ulga w opłacaniu składek i tym samym możliwość prowadzenia własnego biznesu. Brak jednoznacznego stanowiska w kwestii skorzystania z niej może sprawić, że część osób nie zgłosi się w odpowiednim momencie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów