0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone zasiłki będą przeliczane na wniosek!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość obniżenia wymiaru etatu pracownikom wyłącznie w porozumieniu ze związkami lub z przedstawicielami pracowników, ale bez bezpośredniej zgody pracownika. Wielu pracodawców skorzystało z tej opcji, obniżenie wymiaru wpłynęło jednak bezpośrednio na zasiłki pracowników. Teraz obniżone zasiłki będą przeliczane na wniosek!

Nowa ustawa zmienia sposób wyliczeń zasiłków

Prezydent podpisał ustawę, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że dotychczas wszyscy pracownicy, którzy mieli obniżone etaty w związku z sytuacją kryzysową i na mocy specustawy, mieli automatycznie wyliczoną nową podstawę chorobowego. Oznaczało to w praktyce, że podstawa nie była uwzględniania z 12 miesięcy przed chorobą, tylko pobierana z bieżącego miesiąca, było to więc niekorzystne dla tych pracowników. Nowe przepisy zakładają, że podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy.

Obniżone zasiłki będą ponownie przeliczone!

Osoby, które otrzymały już niższe świadczenia, dostaną wyrównanie: 

„Przeliczenie obniżonych zasiłków wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy będzie następowało na wniosek” – powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

Z kolei osoby, które w przyszłości będą miały obniżony wymiar czasu pracy, obniżenie to nie będzie skutkować u nich zmianą podstawy chorobowej. Czyli podstawa zasiłkowa będzie wyliczona od całości, a nie od obniżonego wynagrodzenia. Aby można było przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek.

Wniosek powinien złożyć do:

  • pracodawcy – jeśli jest on uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom,
  • ZUS – jeśli zasiłek wypłacał ZUS

Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Co ważne, jeśli to ZUS będzie wypłacał wyrównanie, potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. W tym celu ZUS będzie występował do  pracodawcy o przekazanie informacji. 

Przeliczenie zasiłku na wniosek – podsumowanie 

Wszyscy pracownicy, którzy w związku z przepisami tarczy mieli obniżone zasiłki, mogą prosić o zwrot niedopłaty. Trzeba o nie wnioskować, nie będą bowiem następowały automatycznie. O pieniądze należy wnioskować do pracodawcy, jeśli to on wypłaca zasiłek, lub do ZUS. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów