Poradnik Przedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy a składki ZUS opłacane od podwyższonej podstawy

Od połowy stycznia jestem na zwolnieniu lekarskim, jest ono przedłużane (aż do połowy kwietnia). Ponieważ dopiero niedawno dostałam zasiłek chorobowy (co chyba jest równoznaczne z uznaniem mojego prawa do tego świadczenia) to płaciłam wszystkie składki w pełnej kwocie (od zadeklarowanej kwoty - wyższej niż standardowo). Czy składki za styczeń (część), luty (cały) i marzec (cały) mogę odzyskać?

Marzena, Bytom

Ubezpieczenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie one są obowiązkowe. Natomiast dobrowolna jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy decydujący się na opłacanie tego dobrowolnego ubezpieczenia, w razie choroby mają prawo do uzyskania zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy.

Ponad to przedsiębiorca może zdecydować, że chce opłacać składki od indywidualnej podwyższonej podstawy. Dzięki temu jego zasiłek chorobowy będzie wyższy - przy czym należy uwzględnić, że wysokość zasiłku chorobowego ustalana jest na podstawie opłacanych składek przez 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Do zasiłku chorobowego przedsiębiorcy nabywają prawo po 90 dniach wyczekiwania, czyli po 3 miesiącach nieprzerwanego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Choroba przedsiębiorcy

W momencie wystąpienia u przedsiębiorcy niezdolności do pracy, w celu uzyskania zasiłku chorobowego, pierwszym krokiem jest dostarczenie do ZUS zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) wraz z wypełnionym formularzem ZUS Z-3b. Na podstawie tych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje decyzji o przyznaniu zasiłku. Do czasu otrzymania decyzji w formie pisma lub otrzymania przelewu z ZUS, przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania wszystkich zdeklarowanych składek w pełnej zdeklarowanej wysokości. Dopiero w momencie otrzymania zasiłku w formie przelewu lub pisma (decyzji), można zaprzestać opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, pomniejszanie składek przed otrzymaniem zasiłku lub decyzji o jego przyznaniu jest nieprawidłowe.

Rozliczenie składek ZUS za okres choroby

W takiej sytuacji przedsiębiorcy opłacający składki od standardowych podstaw, mogą zaliczyć opłacone składki za okres niezdolności do pracy na poczet przyszłych miesięcy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opłacania składek od indywidualnej podstawy. Dopiero w sytuacji otrzymania zasiłku chorobowego, przedsiębiorca może zaprzestać opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast nie ma możliwości rozliczenia wcześniej opłacanych składek (za miesiące przebywania na zwolnieniu lekarskim) na poczet przyszłych miesięcy. Prawo do pomniejszenia składek za poprzednie miesiące jest możliwe w przypadku opłacania składek jedynie od standardowej wysokości.