Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie lat

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., w styczniu 2019 roku została z konta bankowego pobrana opłata za prowadzenie konta bankowego w grudniu 2018 roku. Do jakiego okresu powinna zostać zaliczona opłata za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie lat?

Grażyna, Rajczyn

 

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego jest kosztem pośrednim, potrącalnym w dacie poniesienia, którego nie da się dopasować bezpośrednio do danego przychodu, jednakże niezaprzeczalnie związany jest z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości: W księgach (...) należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W związku z tym opłaty bankowe za grudzień 2018 roku pobrane przez bank w styczniu 2019 roku należy zaliczyć do kosztów w grudniu 2018 roku.