Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przedsiębiorca nie zawsze musi opłacać składkę zdrowotną

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie może zapominać o rozliczaniu się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jedną z obowiązkowych składek jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane w zadeklarowanej przez podatnika wysokości, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku.

Można natomiast wyróżnić dwie grupy  przedsiębiorców, które są zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej - prowadzących własną działalność emerytów i rencistów oraz osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub zaawansowanym stopniu niepełnosprawności. Jednakże, aby móc uzyskać zwolnienie, podatnik musi dodatkowo:

  • uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej w kwocie niższej niż 50% najniższej emerytury (w 2013 r. najniższe świadczenie wyniesie 834,98 zł brutto),
  • rozliczać przychody z prowadzonej działalności na zasadach karty podatkowej.


Co ważne, do ulgi z opłacania składki zdrowotnej będą zobowiązani zarówno przedsiębiorcy, jak i współpracujące z nimi osoby.