Poradnik Przedsiębiorcy

Przyczyna zwolnienia z VAT na fakturze nievatowca

Korzystam ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na fakt, że moje dochody nie przekraczają 150 tys. zł rocznie. W związku z tym wystawiam faktury bez podatku VAT. Czy muszę na nich zamieszczać informację odnośnie przyczyny zwolnienia z VAT? I czy w ogóle ciąży na mnie obowiązek wystawiania faktur?

Jola, Elbląg

 

Jako podmiot zwolniony z podatku VAT nie ma Pani obowiązku wystawiania faktury, chyba że na prośbę kontrahenta. W związku z tym, jeśli kontrahent zażąda wystawienia faktury, to pomimo tego, że jest Pani zwolniona z VAT, należy ją wystawić i przekazać kontrahentowi.

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca, wystawiając fakturę, powinien na niej każdorazowo zamieścić informację jaka jest przyczyna zwolnienia z VAT. Jednak od tej reguły istnieje wyjątek.

Otóż korzystając ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na nieprzekroczony limit wartości sprzedaży (150 000 zł), nie musi Pani umieszczać na fakturach podstawy takiego zwolnienia.