0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop wypoczynkowy – zwiększenie wymiaru do 35 dni w roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Komisja Europejska opracowuje projekt dyrektywy wydłużający urlop wypoczynkowy pracownika do 35 dni. Przepisy te objęłyby wszystkie państwa członkowskie, w których wiek przejścia na emeryturę wynosi co najmniej 67 lat.

Dłuższy urlop wypoczynkowy

Dłuższy urlop wypoczynkowy miałby wynosić 9 dni więcej w ciągu roku niż obecnie. Zamiast 26 dni w przyszłości możemy mieć aż 35 dni urlopu wypoczynkowego. Wiek emerytalny w Polsce został wydłużony. W związku z tym ze względu na zapisy nowej dyrektywy unijnej, która zawiera właśnie zapis, który stosowany jest do krajów, gdzie wiek emerytalny wynosi 67 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego ma wynosić 35 dni. Ma to na celu zrekompensować dodatkowe lata pracy dłuższym odpoczynkiem w ciągu każdego roku pracy. Dodatkowy urlop daje jedynie możliwość skrócenia czasu pracy w danym roku. Nawet po wprowadzeniu dodatkowych dni urlopowych i tak trzeba będzie pracować do 67 roku życia.

Dłuższy urlop wypoczynkowy - konsekwencje

W polskich realiach zmiana przepisów to aż 9 dodatkowych dni wolnych w stosunku do dotychczasowego wymiaru urlopu, czyli więcej o niemalże 1/3 dotychczasowej liczby dni urlopowych. Większa ilość dni urlopowych będzie obciążać prywatne budżety pracodawców. Niewykorzystany przez pracownika urlop staje się również problemem dla pracodawcy z innego względu. Pracownikowi trzeba będzie wypłacić większy ekwiwalent za zaległy urlop w przypadku zakończenia stosunku pracy. W tym wypadku zwiększone koszty po stronie pracodawców może mieć negatywny wpływ na rachunek ekonomiczny i tym samym decyzję o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Ponieważ urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Może powstać poważne ryzyko, że pracodawcy poszukując ucieczki przed kolejnymi kosztami pracy będą z potencjalnymi pracownikami masowo zawierać umowy cywilnoprawne. Ponieważ na ich podstawie zleceniobiorcom i wykonawcom dzieła urlop wypoczynkowy w ogóle się nie należy. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych już teraz stanowi w Polsce duży problem.

Kiedy mają wejść zmiany w urlopach wypoczynkowych

Propozycja zmian pozostaje jednak w sferze planów. Obrady Komisji Europejskiej być może doprowadzą do tego, że zostaną one wprowadzone jeszcze w 2015 roku. Wprowadzenie zmian musi jednak być poprzedzona dokładną analizą gospodarek krajów członkowskich i ewentualnych konsekwencji, jakie może na nich wywrzeć proponowane zwiększenie ilości dni urlopu wypoczynkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów