0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na alkohol przy spotkaniach biznesowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że podczas spotkania biznesowego, oprócz kawy i herbaty, serwowany jest także alkohol. Wielu przedsiębiorców ma jednak dylemat czy wydatki na alkohol przy spotkaniach biznesowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Sprawa nie jest jednoznaczna, jednak fiskus podchodzi do tej kwestii coraz łagodniej.

Definicja kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów - z wyłączeniem kosztów zawartych w art. 23. We wspomnianych wyłączeniach wskazano, że kosztami uzyskania przychodów nie mogą być między innymi koszty reprezentacji, w tym w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakupy żywności oraz napojów (w tym także alkoholowych).

W przepisach podatkowych brak jest definicji kosztów reprezentacji. W związku z tym mogą pojawiać się częste problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem poszczególnych wydatków. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego „reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, by do kosztów reprezentacji zaliczać wydatki, które przedstawiają przedsiębiorcę w korzystnym świetle, a także kreują pozytywny wizerunek firmy.

Wydatki na drobny poczęstunek - stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe nie wykluczają jednak możliwości zaliczenia wydatków na poczęstunek do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja ogólna  Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521. Zgodnie z jej brzmieniem wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów nie podlegają wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, herbatniki), napoje (kawa, herbata, soki, woda), a także posiłki (np. obiady i lunche), jeśli poczęstunki serwowane są podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, wykonawcami itp. o sprawach związanych z działalności gospodarczą. Bez znaczenia jest fakt czy poczęstunek serwowany jest w siedzibie firmy czy poza nią.

Wydatki na alkohol w interpretacjach organów podatkowych

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych  jednoznacznemu wyłączeniu z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie podlegają również wydatki na alkohol poniesione na spotkaniach biznesowych.

Potwierdzeniem otwartego w tej sprawie stanowiska organów podatkowych jest  interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. (IBPBI/1/423-36/14/ESZ): „(…) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez spółkę wydatki na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zwyczajowo podawane podczas ww. spotkań z kontrahentami, dystrybutorami, autorami, pisarzami (także potencjalnymi), niezależnie od miejsca odbywania się tych spotkań (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), dotyczących zakresu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Zatem wskazane powyżej wydatki poniesione przez spółkę w związku ze spotkaniami biznesowymi z ww. podmiotami mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.”

Wydatki na alkohol przy spotkaniach biznesowych - stanowisko Ministerstwa finansów

Stanowisko to zostało dodatkowo potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w wypowiedzi dla PAP w lutym 2015 r., Zdaniem Ministerstwa Finansów każdy przypadek powinien zostać poddany odrębnej analizie, która pozwoli ocenić związek wydatków poniesionych na alkohol z firmowymi przychodami.

Bez dwóch zdań, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są wydatki na alkohol ponoszone podczas wszelkich spotkań o charakterze towarzyskim. W pozostałych jednak przypadkach,  należy przeanalizować dokładne okoliczności związane z zakupem alkoholu.

Podsumowując, spojrzenie organów podatkowych na kwestie zaliczenia do kosztów firmowych obiadów (podczas których podawany jest również alkohol) z obecnymi bądź potencjalnymi partnerami biznesowymi zależy zawsze od okoliczności uzasadniających ich poniesienie.

Każdorazowo należy zbadać, czy służą one osiągnięciu przychodów albo zachowaniu bądź zabezpieczeniu ich źródła, dlatego zawsze warto zadbać o odpowiednią dokumentację.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów