0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić w terminie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń. Wpłaty tej musi dokonać do 20. dnia każdego miesiąca. Tarcza Antykryzysowa zakłada jednak wydłużenie terminu przekazania zaliczek. Jak zatem się on zmieni?

Wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń!

Ministerstwo Finansów na swoim Twitterze przypomniało że

„do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.
Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dlatego też Tarcza Antykryzysowa wprowadziła prolongatę terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z pracy pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie, mianowicie do 1 czerwca 2020.

Termin przekazania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu został wydłużony do 1 czerwca!

Odroczenie może zastosować tylko przedsiębiorstwo, które poniosło negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii COVID-19.

Wniosek o wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń

„przysługuje (...) z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.”

Podsumowując, płatnik nie musi wnioskować o odroczenie płatności zaliczek PIT za omawiane miesiące.

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. ma za zadanie zapewnić płynność finansową przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Jednak muszą oni pamiętać, że terminy zapłaty zostały jedynie wydłużone i zaliczki należy wpłacić do 1 czerwca.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów