Poradnik Przedsiębiorcy

Czym jest średnie wynagrodzenie ogłaszane przez GUS?

Słyszałem że Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że średnie wynagrodzenie w kwietniu 2019 roku wyniosło 5164,53 zł. Żaden z moich pracowników nie ma takich zarobków. Czym jest średnie wynagrodzenie?

Waldemar, Kętrzyn

 

Średnia krajowa ogłaszana przez GUS jest zawsze dużym zaskoczeniem. Dzieje się tak, ponieważ nie tak wielu pracowników na polskim rynku pracy zarabia około 5000 zł miesięcznie. W rzeczywistości rzadko pracownicy mają taką kwotę na umowie. Główną przyczyną takiej sytuacji jest sposób, w jaki obliczane jest średnie wynagrodzenie. 

Średnie wynagrodzenie oblicza się, dodając zarobki wszystkich Polaków, a następnie dzieląc otrzymaną kwoty przez ich liczbę.

Wynika z tego, że dużo mniejszy wpływ na średnią mają osoby, które zarabia kwotę zbliżoną do płacy minimalnej niż te, których wynagrodzenie liczy się w milionach. Czyli można przyjąć że średnie wynagrodzenie jest zawyżone przez osoby, które zarabiają duże pieniądze.  Kolejnym powodem wysokiej średniej zarobków jest to, że często jako wynagrodzenie przeciętne podaje się kwotę, przy której wzięto pod uwagę firmy zatrudniające ponad 9 osób, a zwykle w małych firmach wynagrodzenia są niższe. 

Podsumowując, średnie wynagrodzenie ogłaszane przez GUS nie odzwierciedla rzeczywistych zarobków. Jednak mimo to należy pamiętać, że pensje w Polsce co roku wzrastają, dlatego przy ustalaniu wynagrodzenia należy wziąć to pod uwagę.