0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

IP BOX – skarbówka utrudnia skorzystanie z ulgi!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ostatnimi czasy ukazują się interpretacje indywidualne, które nie zgadzają się na zastosowanie ulgi IP BOX i tym samym na 5% stawkę podatku dochodowego. W związku z powyższym pojawiły się zdania, że skarbówka utrudnia podatnikom skorzystanie z ulgi. Jakie problemy ze strony Dyrektora KIS występują przy wnioskach o interpretację indywidualną w zakresie prawa do skorzystania z ulgi IP BOX? Dowiedzmy się!

Z jakimi problemami ze strony Dyrektora KIS muszą poradzić sobie podatnicy?

Jak wskazują ostatnie doświadczenia doradców podatkowych oraz same interpretacje indywidualne, organy podatkowe utrudniają ubieganie się o interpretacje, które potwierdzą prawo do korzystania z IP BOX przez programistów.

Najczęściej pojawiające się utrudnienie ze strony fiskusa to głównie zadawanie dużej liczby pytań mających na celu uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Przed wydaniem przez Dyrektora KIS jednej z ostatnich interpretacji indywidualnych wnioskodawca musiał odpowiedzieć aż na 39 dodatkowych pytań. Miał na to niewiele czasu. Przy czym głównym problemem nie jest sama liczba dodatkowych pytań, ale ich specyfika. Zaczęły one bowiem przerzucać na wnioskodawcę ciężar rozstrzygnięcia kluczowych problemów prawno-podatkowych, od których uzależnione jest prawo do stosowania preferencyjnej stawki 5%. Przykładowe pytania, które się pojawiały, były następujące:

  • czy wytwarzane programy komputerowe stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  • czy prowadzone prace stanowią „prace rozwojowe” w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  • czy prowadzona jest „działalność badawczo-rozwojowa” w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS, tłumacząc liczbę pytań oraz ich specyfikę, wskazuje, że ich celem jest uzupełnienie zaprezentowanego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
Można zauważyć, że w takiej sytuacji składanie wniosku o interpretację indywidualną jest bezcelowe, ponieważ podatnicy, którzy się na to decydują, szukają ochrony prawno-podatkowej z danego zakresu swoich działań. Wnioski składane są zazwyczaj w przypadku gdy podatnik nie ma pewności, czy postępuje prawidłowo i często nie zna odpowiedzi na pytania z zakresu kwalifikacji ustawowej – dlatego zwraca się o pomoc do Dyrektora KIS. Będąc pewnym odpowiedzi na zadane pytania, wystarczyłaby jedynie analiza dokonana przez doradcę podatkowego, który pomógłby w kwestii, czy przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulgi IP BOX.

Mimo doprecyzowania wniosek może być odrzucony

W przypadku gdy wnioskodawca nie udzieli pełnych odpowiedzi na wskazane przez KIS pytania, może to skutkować uznaniem wniosku o wydanie interpretacji za niezgodny z wymogami określonymi w art. 14 b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wnioskodawca może się odwołać od tej decyzji, ale aby utrzymać zaskarżone postanowienie, konieczne będzie – po stronie wnioskodawcy – odwołanie się do sądu administracyjnego.

Takie postępowanie znacznie wydłuży proces ubiegania się o interpretację indywidualną.

Chęć określenia stanu faktycznego czy zwolnienie z konieczności oceny?

Zdaniem doradców podatkowych w sytuacji gdy wnioskodawca udziela odpowiedzi na pytania, w których sam musi ustalić, czy dane zdarzenie podlega pod konkretny przepis, niejako odciąża Dyrektora KIS od oceny istotnych kwestii prawnych i podatkowych oraz naraża się na ryzyko błędnej oceny. W przypadku tak uzupełnionego stanu faktycznego dyrektor KIS – najprawdopodobniej – wyda bowiem wnioskodawcy pozytywną interpretację indywidualną. Zdolność ochrony takiej interpretacji będzie jednak znikoma.

Interpretacje wydane, ale coraz częściej podważane

Jednym z argumentów w takiej sytuacji jest błędny opis przypadku podatnika we wniosku. Dlatego ważne jest, aby wnioskodawca zgłaszający prośbę o interpretację rzetelnie opisał stan faktyczny i przedstawił własne stanowisko w tej sprawie poparte dokumentacją.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów