0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Masowe kontrole zwolnień lekarskich!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pandemia jest kolejną okazją do nadużyć w zakresie orzekania niezdolności do pracy pracowników. W związku z tym ZUS rozpoczął masowe kontrole zwolnień lekarskich. Co sprawdzają urzędnicy?

Kontrole prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich

Urzędnicy mają obowiązek zarówno weryfikacji orzekania niezdolności do pracy, jak i tego, czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z jego przeznaczeniem. Innymi słowy ZUS kontroluje zasadność wystawienia zwolnienia oraz sprawdza, czy świadczeniobiorca faktycznie jest chory.

W razie stwierdzenia, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywano pracę zarobkową lub wykorzystywano zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, ubezpieczony będzie musiał zwrócić całą kwotę zasiłku, jaki pobrał.

Masowe kontrole zwolnień lekarskich w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa spowodowała niemałe zamieszanie w działaniu służby zdrowia. Lekarze, przeprowadzając telekonsultacje, nie byli w stanie ocenić faktycznego stanu pacjentów. Wizyty były przeprowadzane na podstawie przesłanych dokumentów ze względu na ograniczenia w działaniu placówek lekarskich. Sytuacja ta przyczyniła się do nadużyć w zakresie wydawania zwolnień lekarskich – dostawały je również osoby, które spokojnie mogły wykonywać swoją pracę. Potwierdza to informacja o wydaniu 3,7 tys. decyzji o wstrzymaniu zasiłku na 80 tys. przeprowadzonych kontroli tylko w I kwartale 2021 roku. Oznacza to, że łącznie nie wypłacono około 3,5 mln zł.

Dane ZUS-u wskazują, że znacznie wzrosła liczba zwolnień wydawanych przez lekarzy psychiatrów, których było około 1,5 mln. Sporą częścią wszystkich wydanych zwolnień były te związane z nadużywaniem alkoholu.

Poluzowanie obostrzeń pozwoliło urzędnikom na wznowienie weryfikacji zasadności wydawania L4. Masowe kontrole zwolnień lekarskich przyniosły skutki i wiele osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku. ZUS zamierza kontynuować swoją powinność przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów