0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niedopłata kontrahenta za fakturę w walucie obcej a różnice kursowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na koniec stycznia 2014 r. wystawiłem fakturę za usługę informatyczną dla kontrahenta z Niemiec. Wartość do zapłaty wykazana na fakturze była w euro. Klient przelał mi należność na moje konto walutowe, ale o 10 euro za mało, tłumacząc to kosztami przelewu. Czy brakująca kwota stanowi różnicę kursową?

Adam, Gliwice

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Kontrahent przelał Panu za małą ilość pieniędzy, co świadczy o niedopłacie do faktury. Co do zasady brakująca kwota powinna zostać przez niego uregulowana. Wartość nieotrzymanych 10 euro nie może zostać potraktowana jako różnica kursowa.

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody (kol. 8 KPiR) lub koszty (kol. 13 KPiR). Faktury sprzedaży wystawione w walutach obcych przelicza się na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ich wystawienie. W momencie otrzymania zapłaty na konto walutowe otrzymaną wartość przelicza się również po kursie NBP z dnia poprzedzającego wpływ. Jeżeli faktycznie otrzymana wartość jest większa to dodatnia różnica kursowa stanowi przychód z działalności. Jeśli natomiast jest mniejsza, to będzie kosztem. W przypadku niedopłaty różnice kursowe należy rozliczać tylko w stosunku do otrzymanej wartości. Jeżeli zatem faktura opiewa na 1.000 euro a kontrahent przelał tylko 990 euro, to różnice kursowe wylicza się tylko w stosunku do kwoty 990 EUR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów