0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe świadectwo pracy 23 maja 2023 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja Kodeksu pracy (kp) wdrażająca szereg zmian wynikających z dyrektywy unijnej,  tzw. dyrektywy work-life balance, obowiązuje od 26 kwietnia 2023 roku. W związku z tym od 23 maja działy kadr będą posługiwać się nowym świadectwem pracy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak wygląda nowe świadectwo pracy!

Dlaczego wprowadzono nowe świadectwo pracy?

W związku z unijną dyrektywą work-life balance Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie wprowadzające zmiany w świadectwie pracy, które wejdzie w życie w ciągu 7 dni od daty publikacji, czyli już 23 maja. Będzie w nim zawarte miejsce na informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej czy nowego urlopu opiekuńczego.

Zmiany w świadectwie pracy

 Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą:

  • w pkt 5a świadectwa pracy – informacja dotycząca zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 kp, czyli z  powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zwolnienie udzielane w wymiarze 2 dni albo 16 godzin;

  • w pkt 6a świadectwa pracy – informacja o wykorzystaniu bezpłatnego urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Udzielany w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych;

  • w pkt 12a świadectwa pracy – informacja o wykorzystanej liczbie dni pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 kp, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Nowe świadectwo pracy wprowadzone jest w celu dostosowania treści zmian, które dotyczą uprawnień pracowniczych zgodnie z nowelizacją przepisu Kodeksu pracy w sprawie unijnej dyrektywy work-life balance.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów