0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy kodeks pracy od września 2019! Co się zmieni?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

3 czerwca 2019 roku prezydent podpisał zmiany w Kodeksie pracy oraz kilku innych ustawach. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Co wprowadza nowy Kodeks pracy? O tym poniżej!

Nowy kodeks pracy daje więcej praw pracownikom

Przepisy, które wejdą w życie we wrześniu, są bardziej przychylne dla pracowników. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowy Kodeks pracy wymienia się następujące kwestie:

  1. Za dyskryminację uznany zostanie każdy przejaw nieuzasadnionego nierównego traktowania w którymś z aspektów wymienionych w Kodeksie, czyli: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj umowy o pracę, czy wymiar etatu, ale również innych powodów. Dotychczas dyskryminacji nie stanowiło nieprzyjazne zachowanie względem pracownika w innej kwestii niż wymieniona w Kodeksie.
  2. Pracownicy - inni członkowie najbliższej rodziny, którzy zajmują się dzieckiem - zostają objęci ochroną przed wypowiedzeniem umowy w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz przyznano im pozostałe prawa, takie jak przysługiwałyby rodzicom dziecka,
  3. Pracownik, który doznał mobbingu lub zakończył stosunek pracy z tego powodu, będzie mógł dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż pensja minimalna.
  4. Uregulowanie terminu wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy
  5. Karą grzywny zostanie obciążony pracodawca , który nie wyda świadectwa w terminie.
  6. Z 7 do 14 dni wydłuży się termin wystąpienia do:
  • pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
  • sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Warto dodać, że ustawa ta zmienia również inne zapisy w aktach prawnych, które mają związek z prawem pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów