0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Owoce jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele wątpliwości wzbudza zakup owoców dla pracowników i kontrahentów oraz zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Czy tego typu wydatki mogą być zaliczane do kosztów firmowych?

Owoce jako koszt uzyskania przychodu

Owoce mogą zostać zaliczone przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca może dokonywać zakupu świeżych owoców dla pracowników w celu utrzymania z nimi dobrych stosunków oraz utrzymania ich dobrej kondycji fizycznej. Jest to ważne dla efektywnej pracy pracowników. Owoce mogą być również udostępniane kontrahentom w formie poczęstunku w trakcie spotkań.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do definicji kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu uznaje koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub przyczyniły się do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się zarówno koszty, które w bezpośredni sposób wpływają na uzyskanie przychodu, jak i te, które w racjonalny sposób da się wyjaśnić jako zmierzające lub pośrednio wpływające na uzyskanie przychodu. Konieczne jest jednak wykazanie tego związku.

Należy pamiętać, że kosztów reprezentacji nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Wydatki na zakup żywności zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodu uznaje się te, których jedynym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika wśród pracowników i kontrahentów. W związku z tym zakup owoców nie jest związany z reprezentacją, nawet jeśli z ich zakupu korzystają z nich kontrahenci firmy.

Zakup żywności a koszt uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są również koszty pracownicze, które obejmują wszelkie świadczenia wypłacane na rzecz pracowników, wpływające pośrednio na ich motywację do pracy, zdrowie i samopoczucie.

Zakup przez pracodawcę owoców dla pracowników może być przejawem starań firmy o dobry stan zdrowia i samopoczucie pracowników co będzie miało przełożenie na poprawę atmosfery pracy oraz poprawy wydajności pracowników.

Wydatki poniesione za zakup owoców w celach poczęstunku dla kontrahentów mają na celu stworzenie dobrego wizerunku firmy, lecz również nawiązanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Wydatki te są powszechnie uznane za przejaw dobrych praktyk oraz są powszechnie stosowane w kontaktach biznesowych. Można również uznać, że wydatki są poniesione w myśl przyszłych dochodów lub zabezpieczenia źródeł dochodu.

Wątpliwości nie wzbudza zakup kawy, mleka, wody, czy innych napojów dla pracowników. Wydatki takie bezsprzecznie stanowić będą koszt uzyskania przychodu. Wynika to z § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym zapisem, przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym pracownikom wodę zdatną do picia. W przypadku uciążliwych warunków pracy musi zapewnić również inne napoje, których ilość oraz rodzaj zależny jest od warunków pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Mocno dyskusyjny jest jednak zakup słodyczy dla pracowników - z formalnego punktu widzenia wydatki takie powinny być opodatkowane po stronie pracownika. Istnieje możliwość uniknięcia płacenia podatku, w przypadku gdy byłby to przychód nieoznaczony, czyli pracodawca nie byłby w stanie stwierdzić, ile zjedli poszczególni pracownicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów