0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełen ZUS od każdej umowy zlecenia –zmiany w 2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z tym, że rządzący chcą zwiększyć wpływy do ZUS-u,a zaczęli się wycofywać z projektu zniesienia/poniesienia limitu trzydziestokrotności składek, to znaleźli oni inną drogę na generowanie dodatkowych środków dla Zakładu. Chcą, aby już w przyszłym roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na podstawie których opłacany będzie pełen ZUS od każdej umowy zlecenia. Jednakże rząd dopiero przygotowuje projekt zmian w przepisach dotyczących składek. 

Kiedy pełen ZUS od każdej umowy zlecenia?

Propozycja zakłada, że składki ZUS od każdej umowy zlecenia mają być odprowadzane w pełnej wysokości. Dotyczy to sytuacji, w której:

  • za kolejne umowy nie opłaca się składek społecznych, gdy przychód z pierwszej lub kilku wcześniejszych (łącznie) był przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia;

  • zleceniobiorca pracuje w jednej firmie na etacie i osiąga co najmniej wynagrodzenie minimalne, a ze zlecenia nie płaci składek społecznych.

Po wprowadzeniu proponowanej zmiany w 2020 r. w powyższych przypadkach konieczne będzie opłacenie składek społecznych. Dodatkowo nie będzie już problemów przy rozstrzyganiu zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Pełen ZUS od każdej umowy zlecenia, czyli koniec optymalizacji kosztów

Wśród głównych celów zmiany znajduje się zapobieganie tworzeniu okazji do optymalizacji kosztów przez przedsiębiorców. Zgodnie z danymi z GUS-u na koniec września osób pracujących na zleceniu było ponad 1,1 mln. Oczywiście w tej liczbie mieszczą się zarówno ci, dla których to podstawowy dochód, jak i dorabiający w ten sposób do etatu. Dlatego jeśli projekt wejdzie w życie, wpłynie on głównie na osoby, które pracują na etacie, ale ponadto zawierają umowy zlecenie w celu pozyskania dodatkowych środków. Zwykle firmy wybierają formy zatrudnienia, które są dla nich najtańsze, czyli wysokość opłacanych za zleceniobiorcę składek ma znaczenie. Proponowana zmiana spowoduje, że zleceniodawca będzie płacić pełen ZUS od każdej umowy zlecenia, czyli koszty przy umowie zlecenie i o pracę będą kształtować się na podobnym poziomie. Dzięki temu jest szansa na zmniejszenie ilości „umów śmieciowych”.

Nowa propozycja sprawi, że osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia otrzymają wyższe emerytury. Jednak wpłynie ona znacząco na wzrost kosztów dla przedsiębiorców i zmniejszenie kwoty otrzymanej „na rękę” u zleceniobiorców. Co więcej, pełen ZUS od każdej umowy zlecenia wpłynie na polepszenie sytuacji samego ZUS-u. Wyższe składki to większe wpływy do jego kasy i to jak zakładają szacunki o ok. 3 mld zł rocznie. Tym samym zmniejszą się dotacje z budżetu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów