0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek dochodowy i VAT a sprzedaż internetowa

Wielkość tekstu:

W dobie wszechobecnego Internetu przedsiębiorstwa, które nie posiadają swoich stron www, mogą mieć duże problemy z przebiciem się na rynku. Dotyczy to szczególnie mniejszych firm, działających lokalnie. Internet oprócz spełniania roli informacyjnej i reklamowej, jest również doskonałym miejscem handlu - przedsiębiorcy, którzy w swojej ofercie mają towary lub produkty, dokonują ich sprzedaży za pomocą sklepów internetowych, czy też portali, jak np. Allegro. Warto pamiętać, że tego typu sprzedaż różni się od tradycyjnej, prowadzonej w formie stacjonarnej. Należy m.in. zwrócić szczególną uwagę na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podatek VAT

Przy podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy może powstać w różnych momentach. W myśl generalnej zasady - jest to chwila wydania towaru. Jeżeli natomiast dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tego dokumentu, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru. Należy również zwrócić szczególną uwagę na termin otrzymania zapłaty oraz określoną na fakturze formę płatności.

Otrzymanie zaliczki

W sytuacji, gdy przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. Przykładowo, jeżeli całkowita wartość zamówienia opiewa na kwotę 500 zł, a klient dokonuje przedpłaty o wartości 100 zł, to moment otrzymania zaliczki rodzi obowiązek rozliczenia podatku VAT. Warto pamiętać, że podatek oblicza się metodą "w stu", zatem kwotę 100 zł należy potraktować jako wartość brutto.

Płatność za zaliczeniem pocztowym

Dodatkowo przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze nader korzystny zapis w ustawie o VAT, dotyczący sprzedaży wysyłkowej za pobraniem. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 13 pkt. 6, w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. W tym wypadku liczy się więc moment wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, czy też otrzymania przekazu pocztowego.

Płatność za pomocą przelewu terminowego

Często przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży przez Internet mogą mieć problem z ustaleniem, kiedy rozliczać się z VAT, gdy zastosowano jako formę płatności przelew terminowy. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest dla stałego i sprawdzonego już klienta, przedsiębiorca może zaoferować mu bardziej korzystne warunki zapłaty, przesuwając termin zapłaty np. o 14 dni. Do tego typu zdarzenia będzie obowiązywać zasada ogólna, a więc moment wydania towaru lub wystawienia faktury (nie później niż 7 dni od wydania) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Podatek dochodowy

Rozliczenie inaczej będzie wyglądać w przypadku podatku dochodowego. Zgodnie z ogólną zasadą, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy (towaru, produktu), nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Momenty wydania towaru, czy też wystawienia faktury nie budzą żadnych wątpliwości. Natomiast problem interpretacyjny może rodzić zapis dotyczący uregulowania należności. Otrzymanie zaliczki czy przedpłaty nie rodzi bowiem obowiązku podatkowego. Jednak otrzymanie zapłaty, która warunkuje wysyłkę towaru - już tak. Pomocna w tym zakresie jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 19 lipca 2010 roku (nr sygn. IBPBI/1/415-439/10/ZK):

“(...) Zatem przychód powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura, albo zostanie uregulowana należność, a uregulowanie to ma charakter definitywny (ostateczny), to przychód powstanie odpowiednio wcześniej. Nie można jednak utożsamiać pojęcia "uregulowania należności", o którym mowa w art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy, z otrzymaniem zaliczki, bądź przedpłaty. Pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie zalicza się bowiem do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. (...) Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania, stosownie do art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy. (...)”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów