0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc de minimis przy jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego

Wielkość tekstu:

Niedawno rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej dotyczącej transportu. W związku z tym zakupiłem samochód ciężarowy. Słyszałem o możliwości jego jednorazowej amortyzacji w ramach specjalnego programu (pomoc de minimis). Chciałbym prosić o więcej szczegółów.

Janek, Toruń

 

Zgodnie z art. 22 k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Limit jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis wynosi 50.000 EUR (w 2013 r. - 205.000 PLN).

O skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Natomiast organ podatkowy weryfikuje czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy wraz z niezbędnymi przepisami.

W sytuacji, gdy podatnik ubiega się o udzielenie pomocy de minimis, wraz z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia musi złożyć również następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),
  • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaką przyjęto by dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Jednak może uniemożliwić uzyskanie innej pomocy (dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów