0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przechowywanie dokumentacji podatkowej - ważne

Wielkość tekstu:

Przechowywanie dokumentacji podatkowej firmy - zasady:

  1. dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  2. za dokumenty podatkowe uważa się wszystkie kopie i oryginały faktur VAT, dokumenty związane z poborem i inkasem podatkowym, księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty, a także wszystkie kopie wystawionych rachunków,
  3. zbiory jednostek, które zakończyły swoją działalność w wyniku połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej powinny być przechowywane w jednostce kontynuującej działalność, natomiast zbiory jednostek zlikwidowanych – przez wyznaczoną osobę lub jednostkę,
  4. dokumentację firmową należy przechowywać w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego,
  5. należy zadbać o dokumentację przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe - przede wszystkim trzeba zabezpieczyć je przez uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem.

Za brak archiwizacji dokumentów lub niewłaściwe ich przechowywanie grozi odpowiedzialność karna z art. 83 Kodeksu karnego skarbowego. W praktyce kończy się to karą grzywny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów