0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki społeczne akcjonariusza Prostej Spółki Akcyjnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 marca 2020 r. wszedł w życie dodany do art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pkt 4a. Wprowadza on znaczącą zmianę w definicji przedsiębiorcy. Dowiedz się, jak to wpłynie na składki społeczne akcjonariusza Prostej Spółki Akcyjnej!

Akcjonariusz to według ZUS przedsiębiorca

Zgodnie z nowym przepisem akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, uznawany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. To oznacza, że przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznawany jest on za przedsiębiorcę. 

Akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej, którego wkładem jest świadczenie pracy lub usług, uznawany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność!

Składki społeczne akcjonariusza

Akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług, będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

W takim przypadku ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne będą dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne. Zgłoszenia akcjonariusza należy dokonać z kodem 0543. 

Składki społeczne akcjonariusza Prostej Spółki Akcyjnej, którego wkładem jest świadczenie pracy lub usług, są obowiązkowe.

W tej sytuacji akcjonariusz opłacać będzie składki na:

  • ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • ubezpieczenie zdrowotne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Akcjonariusz nie może skorzystać z:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akcjonariusz świadczący pracę lub usługi na rzecz Prostej Spółki Akcyjnej przez ZUS traktowany jest tak samo, jak jednoosobowi przedsiębiorcy. Nie może jednak skorzystać z omawianych ulg, ponieważ zostały one przewidziane wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Podsumowując, akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej, którego wkładem jest świadczenie pracy lub usług, powinien zostać zgłoszony do składek społecznych i opłacać tzw. duży ZUS. Nie ma on natomiast prawa do skorzystania z ulg w opłacaniu składek ZUS.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów