0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatki lokalne – kończy się czas na zapłatę!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kończy się czas na zapłatę podatków lokalnych bądź ich rat. Do kiedy należy uregulować zobowiązania podatkowe? Sprawdź, które podatki lokalne (ich raty lub zaliczki) trzeba zapłacić jeszcze w tym miesiącu.

Podatki lokalne – do kiedy należy zapłacić?

Za kilka dni skończy się termin, do którego można opłacać podatki lokalne lub ich raty. Do 15 marca 2021 roku należy uregulować zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, ratę podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych.

W sytuacji gdy podatnik dotychczas nie otrzymał od gminy decyzji o wysokości podatków za 2021 rok, czas na ich uregulowanie zostaje przedłużony. Zobowiązanie będzie mogło zostać uiszczone w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma.

Podatki lokalne – które należy zapłacić do 15 marca 2021 roku?

Do 15 marca 2021 roku trzeba wpłacić zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne – w tym spółki – nieposiadające osobowości prawnej i jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobligowane do uregulowania rat podatku od nieruchomości i podatku leśnego w każdym miesiącu do 15. dnia miesiąca. Zobowiązanie należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu gminy.

Termin ten wyznaczony jest także na zapłatę raty podatku rolnego przez osoby i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne – w tym spółki – nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobligowane do zapłaty podatku rolnego w ratach obliczanych proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 5 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Zobowiązanie należy zapłacić na rachunek właściwej gminy.

Do 15 marca 2021 roku również osoby fizyczne powinny uiścić ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego. Ich wysokości ustalane są w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, lasów czy też gruntów. Podatek opłaca się w ratach obliczanych proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów