0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki poniesione na zakup telewizorów a KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zajmuję się wynajmem apartamentów. Dokonaliśmy zakupu telewizorów do ich wyposażenia. Czy wydatki poniesione na zakup telewizorów oraz opłaty abonamentowe mogą zatem stanowić koszt uzyskania przychodu?

Tadeusz, Ustronie Morskie

 

Co do zasady koszty uzyskania przychodów mogą stanowić wyłącznie wydatki spełniające definicję kosztu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodu uznaje się zatem wydatki, które:

  • poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodu (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy);

  • są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

  • zostały odpowiednio udokumentowane, np. fakturą lub rachunkiem.

Czy wydatki poniesione na zakup telewizorów można uznać za koszt?

Obecnie niemal w każdym wynajmowanym apartamencie znajdują się różnego rodzaju sprzęty, które mają na celu umilenie gościom pobytu, a przede wszystkim zachęcenie ich do skorzystania z oferty wynajmu. Zaopatrzenie apartamentów w odpowiednie wyposażenie zdecydowanie wpływa na atrakcyjność oferty i przyciąga większą liczbę klientów. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody, aby wydatki poniesione na zakup telewizorów zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to także interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 października 2018 roku, 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU, w której można przeczytać:

„[...] należy stwierdzić, że jeżeli wydatki związane z planowanym wyposażeniem mieszkania (tj. zakup mebli, oświetlenia, sprzętu RTV i AGD: telewizora, routera, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowej, czajnika, zastawy stołowej, zabudowy kuchennej oraz oświetlenia niezwiązanego trwale z takimi elementami konstrukcyjnymi budynku, jak ściany, podłoga, sufit), opłatami za media (prąd, internet, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, telewizja w wynajmowanym lokalu itp.), czynszem płaconym do wspólnoty, podatkiem od nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości, wydatkami na środki czystości, mają na celu uzyskanie przychodów z działalności w zakresie najmu mieszkań, to – o ile zostaną właściwie udokumentowane – będą spełniać kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez co Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je do pośrednich kosztów uzyskania przychodów”.

Wydatki poniesione na zakup telewizorów – jak rozliczyć koszt?

Nie każdy środek trwały musi zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Istnieją wyjątki, które pozwalają na bezpośrednie ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Takimi składnikami majątku są tak zwane niskocenne środki trwałe.

Zgodnie z definicją za środki trwałe uważa się te składniki majątku, które są:

  • kompletne i zdatne do użytku;

  • wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy;

  • zostały zakupione lub wytworzone we własnym zakresie;

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika;

  • ich okres użytkowania jest dłuższy niż rok.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia podatnika do ujęcia przedmiotów w ewidencji środków trwałych, przy czym należy pamiętać, że gdy ich wartość przekracza kwotę 10 000 zł, należy je poddać obowiązkowej amortyzacji. Natomiast jeśli wartość początkowa składników majątku nie przekroczy kwoty 10 000 zł, będziemy mieli do czynienia z niskocennymi składnikami majątku, które mogą zostać poddane amortyzacji jednorazowej, polegającej na jednorazowym ujęciu wydatku w kolumnie 13. KPiR, w miesiącu przyjęcia takiego środka trwałego do użytkowania. Możliwe jest także jednorazowe ujęcie całości poniesionego kosztu bezpośrednio w kosztach firmowych.

W tym przypadku, jeśli wartość zakupionych telewizorów nie przekracza kwoty 10 000 zł, wydatki poniesione na ich zakup można zatem ująć bezpośrednio w kosztach firmowych lub w ewidencji środków trwałych oraz poddać jednorazowej amortyzacji. Decyzja w tym zakresie należy do podatnika.

 

Czy abonament za telewizję również może stanowić koszt?

Każdy użytkownik korzystający z odbiorników radiowych i telewizyjnych zobowiązany jest do uiszczania opłaty abonamentowej. Używanie niezarejestrowanego odbiornika skutkuje opłatą karną w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Opłaty abonamentowe są zatem niezbędnym elementem związanym z użytkowaniem zakupionych telewizorów, więc dla podatnika również mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. 

Art. 2 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych:
„Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego”.

Tego typu koszty należy księgować na podstawie rachunku, zgodnie z datą otrzymania dokumentu w kolumnie 13. – „pozostałe wydatki” – Księgi Przychodów i Rozchodów.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy i interpretacje, należy stwierdzić, że zakupione do używania w apartamentach na wynajem telewizory oraz związane z ich użytkowaniem opłaty abonamentowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu wszystkich poniesionych wydatków, gdyż to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia prawidłowości sporządzonych zapisów w ewidencjach.

Jak zaksięgować wydatki poniesione na zakup telewizorów w systemie wfirma.pl

Aby zaksięgować zakupione telewizory jako składniki majątku firmowego o niskiej wartości (poniżej 10 000 zł), wystarczy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, a następnie jako rodzaj wydatku wybrać opcję INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ i uzupełnić pozostałe dane zgodnie z fakturą zakupu (wystawioną na dane firmowe). Wówczas po zapisaniu podatek VAT zostanie ujęty w rejestrze VAT zakupów, natomiast wartość netto kosztu zostanie w całości ujęta w kolumnie 13. KPiR („pozostałe wydatki”).

Wydatki poniesione na zakup telewizorów - księgowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów