Poradnik Przedsiębiorcy

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika

Zatrudniam pracownika, który chorował przez okres dłuższy niż 30 dni. Wrócił do pracy, jednak nie chce poddać się kontrolnym badaniom lekarskim. Czy odmowa wykonania takich badań może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego pracownika?

Emilia, Nowy Tomyśl

 

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika można uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, gdyż przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich po okresie choroby dłuższym niż 30 dni nakazuje Kodeks pracy. W związku z tym z pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.