0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu osobowego do firmy przez podmiot zwolniony z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam kupić samochód osobowy na fakturę VAT do firmy. Jednak nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy w takiej sytuacji obowiązują mnie nowe regulacje obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. oraz obowiązek prowadzenia kilometrówki?

Kazimierz, Środa Śląska

 

Przepisy dotyczące pojazdów samochodowych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. co do zasady dotyczą tylko czynnych podatników VAT. Podmioty zwolnione z VAT nie są zobowiązane do prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

Przy czym musi pamiętać Pan o prawidłowym zakwalifikowaniu pojazdu dla celów podatku dochodowego, bowiem również od 1 kwietnia zmianie uległa definicja samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT samochodem osobowym (KŚT -741) jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Co ważne spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

  • lit. a i b - stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  • lit. c - stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Jeżeli pojazd został wymieniony wśród wyjątków nieuważanych za samochody osobowe oraz posiada odpowiednie dokumenty, należy uznać go za samochód ciężarowy (KŚT -742).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów