0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup usług z Niemiec - jak prawidłowo rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup usług z krajów należących do Unii Europejskiej stanowi tzw. import usług. Transakcje zagraniczne z podmiotami z innych krajów wspólnoty posiadają szczególną specyfikę rozliczania VAT-u. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak rozliczyć zakup usług z Niemiec.

Zakup usług z Niemiec a rejestracja do VAT-UE

Transakcje zawierane z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej to transakcje wewnątrzwspólnotowe. Kupując usługę z innego kraju należącego do wspólnoty, należy pamiętać o rejestracji do VAT-UE. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R w części C.3. Po spełnieniu wymagań przedsiębiorca otrzyma tzw. NIP europejski, czyli swój NIP poprzedzony prefiksem właściwym dla danego kraju - w przypadku Polski będą to litery PL.

Uwaga!

Obowiązek rejestracji dla celów transakcji unijnych mają nie tylko czynni podatnicy VAT, lecz także podatnicy zwolnieni z podatku.

Miejsce świadczenia usług - czym jest i jak określić?

Usługi wewnątrzwspólnotowe charakteryzują się tym, że w większości sytuacji to nabywca, a nie sprzedawca, ma obowiązek naliczyć VAT jak od sprzedaży. Bowiem o tym, kto ma obowiązek rozliczenia VAT należnego, decyduje miejsce świadczenia. Miejsce świadczenia to w świetle ustawy o VAT miejsce opodatkowania danej transakcji.

Ogólną zasadę miejsca świadczenia usług (czyli miejsca ich opodatkowania) reguluje art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest:

  • miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę;

  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba;

  • miejsce, w którym usługobiorca posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu - gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczególne zasady określania miejsca świadczenia usług wskazują art. 28d - 28n (są to np. usługi związane z nieruchomościami, usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz osób prywatnych itp.).

Zakup usług z Niemiec - czynni podatnicy VAT

Czynni podatnicy VAT, kupując usługę z Niemiec, są zobowiązani naliczyć podatek należny jak od sprzedaży. Do kwoty, która widnieje na fakturze, stosują więc odpowiednią dla tego rodzaju usługi polską stawkę VAT. Zwykle jest to 23%, ale by nie popełnić błędu, najlepiej zajrzeć do załącznika nr 3 ustawy o VAT (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%) oraz załącznika nr 10 ustawy o VAT (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5%).

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku czynnych VAT-owców możliwe jest jednocześnie odliczenie podatku naliczonego od zakupu. Dlatego zakup usług z Niemiec jest dla nich neutralny na gruncie VAT, mimo tego, że są zobowiązani do naliczenia VAT należnego.

Uwaga!

W praktyce nie raz można spotkać się z sytuacją, gdzie na fakturze za zakup usług z Niemiec widnieje zagraniczna stawka VAT (prawdopodobnie kontrahent uznał nabywcę za osobę prywatną). Niezależnie od tego jeśli do transakcji zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, to polski przedsiębiorca występuje w roli podatnika i jest zobowiązany do naliczenia VAT należnego jak od sprzedaży.

W tym przypadku polską stawkę VAT należy zastosować do kwoty brutto z faktury.

Zakup usług z Niemiec - podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT, również są zobowiązani samodzielnie naliczyć oraz odprowadzić VAT od zakupu usług z Niemiec oraz wykazać go w odpowiedniej deklaracji - VAT-9M. Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

Ważne!

Należy podkreślić, że wydatek z tytułu importu usług oraz VAT odprowadzony do urzędu skarbowego podatnik zwolniony może ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jest to jeden z wyjątków, kiedy VAT może być kosztem firmowym.

Zakup usług z Niemiec a VAT-UE

Podatnicy, którzy dokonali importu usług, do którego stosuje się art. 28b ustawy o VAT, nie muszą składać informacji podsumowującej VAT-UE do urzędu skarbowego. Bowiem taka transakcja wykazywana jest w deklaracji VAT-7/VAT-7K za dany okres rozliczeniowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów